1 okt. 2011

Lubrikator till Storebro sökes


Sökes
vi har just köpt en Storebro motor som har endel dåliga detaljer. Bland annat denna typen av smörjpump skulle vi behöva.


Den befintliga lubrikatorn är sunderfrusen och i ett mycket dåligt skick.
varför vi söker en annan.


Rubens email är info@rubens.se
och vårt telefon nummer 0511 50535
adressen är RUBENS 533 91  GÖTENE