5 jan. 2014

Torps Mek Verkstad - Fotogenmotor


TORPS MEKANISKA VERKSTAD

Fotogen lokomobiler 1910-24?


I blogg av den13 Dec 2012, Söker vi en vattenpump till vår gamla öppna Torps motor. Lyckan var inte så stor, trots att vi fick ett (1) svar. Men den pumpen var ju inte rätt, varför vi är kvar på samma ställe. - Pump sökes


Lite framåt har vi dock kommit i kunskapen om dessa motorer då vi har gjort lite forsknings arbete i saken.

Den första motorn
De första Torps motorn kom relativt tidigt skulle man kunna säga, då den första motorn tillverkades redan 1910. När den kommer är det den första tvärstycksmotorn som inte är en Beijer, eller är en direkt kopia av N.A. Beijers motor från 1901. Tidigare hade N.A.Beijers motor konstruktion tillverkats, i Kristdala och Vimmerby liksom i Målilla.
Torps gör en egen version, så om än baserad på herr Beijers koncept framstår den som en annan motor. Med egna gjutmodeller så får man en möjlighet att utforma motorn lite annorlunda. Man kan ge den ett eget utseende och göra en del förbättringar till skillnad mot om man skulle bara kopierat Beijers motor rätt av, så som Alm gör i Målilla under den här tiden. Likt sina ånglokomobilerna så förses dessa Torps motorer med rundgejder istället som på förlagan med en plangejder. En verklig finess kan man tänka är den uppvärmda bränsletanken. Genom att förse bränsletanken med en extra kammare och koppla motorns kylvatten till den nås tanken av det uppvärmda kylvattnet från motormanteln och bränslet hålls uppvärmt.
Att Beijers var förlagan till denna motor tycker vi oss kunna se i det faktum att Torps började agera som agent för Beijers i 1909, men förlorade den så gott som omedelbart genom Beijers avtal med Thermaenius inför år 1910. En intressant detalj är att man initialt marknadsförde sig med hjälp av Beijers motorblad. Beijers namn ströks bara helt sonika över och med det var det bra.
Torps motorer tillverkades i ett antal olika storlekar, från 6-15 hk men företrädesvis var det 9 och 12 hk motorer som såldes. Det verkar som om motorn var med ett bra tag in på 1920 talet till den mer avancerade inbyggda motorn togs fram. Det var nog omkring 1925 tänker jag utan att ha grundligt kontrollerat. Antalet är lite svårfångat men ca 120 st av dessa fotogenmotorer uppfattar vi det som att man tillverkat. 

3 jan. 2014

2013 - endel av det vi hann och vann - På året som försvann

2013
Så när allt är över är det tid för en sammanfattning. Vad blev inte av och vad kom in som inte var planerat. De två stora tillskotten var helt oplanerade visar det sig medans andra planerade aktiviteter aldrig kom till. Med det skulle man kunna summera att det aldrig blir det som man tänkt sig, eller så som min farmor visst brukade säga. Människan spår men GUD rår.

Jämväl upplevs 2013 som ett bra år för RUBENS, vi tackar alla som varit med och bidragit till resultatet på olika sätt. Vi tackar för alla vänliga människor som har haft  förståelse för att vi inte har kunnat medverka på de engagemang vi varit  inbjudna till. Vi är glada för alla gamla kontakter som hållits vid liv under året liksom så många nya vi nåtts av. Oavsett hur tekniskt verksamheten än kan te sig, så är det hela till för människor, utfört av människor och i den kontakten vilket detta sker, skapas motivationen.      

Verksamheten vid RUBENS ändras hela tiden beroende på förutsättningarna. Planerade aktiviteter eller köp kan prioriteras undan eller fram om livet kräver/ bjuder på något annat. 2013 visade sig bli ännu ett inköps år med ett antal oförutsedda tillskott av hög dignitet. Med bibehållna intäkter så går det men med krympande tär det på resurserna. Intäktssidan har minskat i år beroende på en mycket begränsad utåtriktad verksamhet. Besöksfrekvensen har varit den lägsta sedan starten vill jag påstå.
Den sjunkande besöksfrekvensen är rent statistisk, inte ett problem eller någon besvikelse, utan ett förväntat resultat efter att vi inte marknadsfört oss på på över 15 år. Ombyggnaden av E20 reducerade slutligen de spontana besöken till i stort sett noll. Vi välkomnar naturligtvis besökare som kommer, men vi ber ingen komma genom annonser och annat publikfrieri. Genom detta att inte agera för större besökssiffror så behåller vi vår personliga frihet och irriterar inte någon med att hävda att våra maskiner är något att se och uppleva. Samtidigt i skrivande stund har RUBENS aldrig varit så innehållsrikt som det nu är.
Aktivitetsmässigt var det lika så en generellt låg nivå 2013. Endast 2 karusell körningar var vad vi tog engagemang på. Sedan var vi på plats vid, Greasted, Målilla och Kullabygdens evenemang men utan medhavda maskiner.


Det är på inventarie sidan det hänt mest. Redan under Februari / Mars tillkom en liten lokomobil som hade kommit fram ur sin tidskapsel på en ö uppe i Norrland. Denna lilla lokomobil visade sig vara en av Fjellströms maskiner byggda lokalt uppe i  Stavaträsk, Västerbotten.


Ytterligare smådetaljer till den det väl så viktiga sub-samleriet i form av lyktor, skyltar, kataloger och liknande rann in hela våren.En mycket trevlig liten maskin köptes i början av sommaren rent spontant och vilken vi ännu inte fått hem. Det är en liten självgående lokomobil från 1891. Den står fortfarande kvar på plats och i väntan på transport men vi hoppas kunna få hem den under första halvåret 2014.


Sommaren bjöd på mindre av tillskott men ett mer anmärkningsvärt tillskott är den enorma el motor vi fick från Svenska Foder i Hällekis. 8 ton elmotor är stort och motorn är dryga 2 meter i diameter.

I början av Augusti förvärvas genom en tillfällighet årets sensation. En lokomobil från Torps Mek Verkstad. Express  no 110 från 1888. Den har stått i sin tidskapsel, en vagnsbod, i ca 67 år och måste ses som ett närmast oslagbart fynd i samlarhänseende. Så komplett att den kan rubriceras som 99% -ig, och inget trasigt. Ett sådant fynd är utanför alla kalkyler och förhoppningar.


Händelsen väckte t.o.m. internationell uppmärksamhet genom en artikel i den  Engelska  tidningen OLD GLORY.  Englands och världens främsta magazin inom maskinhistorisk nostalgi med världsomspännande utgivningsområde.
En ny fräsmaskin till Bolaget dörr i dörr med Museet, gjorde att vi fick göra en omflyttning och därefter leva med en något reducerad yta framöver för Rubens del. Men det kan vi ta genom de fördelar som kommer därav.

September-Oktober månad genomsyrades av diverse små prylar samt genom att en affär som gjordes för 40 årsedan avslutades. Det var besiktningsboken till en lokomobil som far köpte nere i Småland på gränsen till Skåne som överlämnades till oss efter alla dessa år. 

I December genomförs en affär där Rubens övertar en större del av Sven Arvid Perssons motorsamling i Munka-Ljungby. Sven var mer känd som "Pelikanen" i våra kretsar och ett antal högintressanta inventarier överfördes till RUBENS samlingar som därigenom blir alltmer komplett. Sista lasset för året rubriceras det som, när bilen med Munktells maskiner passerar genom Småland.


Av olika själ avstannade verksamheten i musee verkstaden under våren och omtubningen av Case 9 har ännu inte återupptagits. Hela den fysiska verksamheten av RUBENS har nått en låg nivå genom att vi prioriterat andra delar av livet. Att driva egen rörelse kan ta mer kraft än det ger emellanåt och då museeverksamheten inte är ett måste på samma sätt så har det fått stå tillbaka.

Det tilltänkta fyllningen under hösten kom aldrig oss till del utan faller så in i det outrättade. Utvecklingen gick en helt annan väg och vi står där nu med vår grop i väntan på en annan lösning. Därmed kommer mycket av utvecklingen på lokal marknivå att vara osäker framöver och får mer en osäker tidsplan. Marken är säkrad  det är bara en fråga om resurser till att förädla den som låter vänta på sig.2 jan. 2014

JUNE är det nog - Från en motorplog


Det är nog en JUNE motorplogsmotor
I uppgörelsen om Sven Arvid Perssons ( Pelikanen ) motorer var en 2 cylindrig motor som mycket påminner om Avance och Munktells 22/30 traktormotorer. Det var beskrivet för mig av Sven Arvid som en JUNE motorplogsmotor, vilket det också visat sig vara efter  vidare efterforskningar.

Från 1917-
JUNE motorplogar tillverkades 1917- ca 1922?, varav de första var försedda med en 2 cylindrig tändkulemotor. Dessa benämns av företaget som Naftamotorer och var väl närmast att benämna som fotogenmotorer. Det står att de visade sig snart vara alltför väderkänsliga, vilket förklaras som att de inte kunde hålla sig varma utan kallnade på tändkulan varför de ersattes med tyska bensinmotorer. I alla fall till en början med. Det bör ha varit under 1919 eller 20 kanske. Den enda bevarade JUNE motorplogen vi har  kännedom om, är den som finns i Quensland Australien. Den är av just denna tidigaste typen med 2 cylindrig tändkula, eller Naftamotorn. Så även om ingen motorplog har överlevt i Sverige så har dock en av dessa 2 cylindriga Naftamotorer för motorplog överlevt och således nyligen anslutits till RUBENS samlingar.  Denna motor är så vitt vi känner till det enda kvarvarande artefakten, om man får kalla det så, från motorplogarna från Bankeryd, förutom motorplogen i Australien. Motorerna är speciella då de har en gemensam tändkula för båda cylindrarna visst. Detta har jag inte läst på, men vi får kanske mer kunskap om det genom den bok om JUNE som är annonserad att komma ut efter helgerna.
Motorplogen som vår motor kommer från, tillverkades i Bankeryd norr om Jönköping f.o.m. 1917 och framåt. Den 2 cylindriga tändkulan för fotogen, benämnd Naftamotor av tillverkaren, var den ursprungliga motorn i JUNE plogen. Motorn är dock tillverkad vid JMWs motorfabrik i Jönköping.
 
Två bilder på vår nafta motor från JUNEPLOGEN.


Från ett mudderverk
Motorn från Sven Arvid Persson är komplett och enligt den uppgift vi lyckats få fatt på från en av Sven Arvids kompisar är att den suttit i ett mudderverk senast, borta i Blekinge. Mer än så vet vi inte om denna motorn, men en motorplogs motor är det ursprungligen helt klart. Denna motors nummer ligger ca 30 nummer lägre än den motorn på den i Australien bevarade Motorplogen. Och vi funderade en stund på den annorlunda ljuddämparen osv men ser efter vidare studier att den bara har vänts uppåt då den original på motorplogen är placerad mellan motorn och ramen. Därav det egendomliga urtaget som vi uppfattar är till för att ge plats för rambalken.Här är 3 bilder på JUNE produkter. Till vänster ett klipp från produktionslinjen i Bankeryd där motorplogarna monterades samman. Den bilden visar hur avgaserna leds individuellt från cylindrarna till ljuddämparen i gjutna rör.
Ovan till höger en bild från en utställning tillsammans med firmans motorvält. Göteborg 1923.
Till vänster  här  är en bild jag hittade i arkivet från det material vi en gång fick från Dagsnäs egendom.
En JUNE industri utrustad traktor med den senare 4 cylindriga motorn. Datum okänt men uppfattas som sent 1920 tal av undertecknad. Lägger med den då den är smått attraktiv i mitt tycke.