30 apr. 2012

Så en GÖTA till - i slutet på April


Ja så även om april var rätt still, så blev det ändå en Göta till.  Rubens senaste förvärv är denna 9 hkr Göta motor tillverkad 1912 
Detta år representeras av störst antal bevarade Göta motorer. Om
ett år, dvs 1913 hade Götamotorn spelat ut sin roll som storsäljare 
för att året därpå, redan 1914 falla ur försäljningslistorna.  
Det var kanske mest att den är kompletterande om än bara i marginalen med sin a 9 hk på skylten. Från att vara 8 hk höjdes effekten på Götamotorerna under 1910 till 9 hk varför angivelsen  stämplad på motorskylten inte alltid stämmer med vad som är listat. Göta motorer är inte många men under utredningens gång har det visat sig att det är betydligt fler än vad vi först trodde. Faktiskt att det är dubbelt så många Beijer och Göta motorer, mot vad som vi förväntade oss initialt. Trots det så har vårt intresse inte minskat utan arbetet med att utröna Beijers allra tidigaste historia fortgår allt jämt. Nu med focus på 1895/6 och fram till 1914, men det är svårt att finna något verkligt samtida matrial som ger någon vägledning. Vi sammanställer det vi finner och jämför. Statistik på den här nivån blir väldigt intressant läsning och ger en överblick över förändingar och utveckling som sker successivt. 

Denna motor levererad 1912, ett mellan år med inga större förändringa alls. 
Motorerna  säljs inte heller i nummerordning varför det ter sig ibland något ologiskt. Gamla typen av motordelar finner vi ibland på nyare motorer vilket också rör till det något. Någon motor kommer att förstås befinnas vara feldaterad och några oskyltade motorer kan komma att placeras in i ett tidssegment baserat på andra liknande motorer. Spännande riktigt.    

Det är få nyheter 1912 men än är det full rush och denna
motor bjuder på en udda gnistsläckare. Endast en enda dylik, 
har vi sett tidigare

 ---------------------------------------------ooo0ooo---------------------------------------------------


 

Vi kommer att börja Maj med att klämma ur innehållet i en container som skall innehålla några lokomobiler, men det får vi återkomma om i veckan.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar