14 feb. 2013


Sommarhälsning från Kullabygden


Vi nyligen fick denna rent underbara bild från Fredrik Zachow på den 8/16 Junior som han renoverade klart under förra vintern. Vidstående bild visar det skick som den överfördes till Fredrik för några årsedan.
Traktorn kom till RUBENS från Bengt Lauréns samling, och har varit i tjänst på  Hålltorps Egendom söder om Lidköping. Den byttes in efter kriget av dåvarande firman Traktor Laurén och genom Bengt Lauréns magkänsla för sparsamhet (eller affärer?) så sparades den  jämte ett flertal andra då unika traktorer. Samlingen på Värmagården i Fullösa vanvårdades under lång tid då de under hela 1950 och 60 talen stod ute i vid  magasinet i anslutning till "Parken" som de gamle på Wärmagården uttryckte det. Det var  Bengts föräldrar Maja och Folke Lauren som då vakade över Bengts traktorer, då Bengt själv fanns i Stockholm och skötte firman som det då hette. 1996 införlivades större delen av traktorerna med RUBENS. Traktorn har sedan några år varit på långtidslån till Kullabygdens Lantbruksmuseum där omvandlingen har varit total. Vi har ju tidigare redogjort för renoveringen men låter här alla åtnjuta resultatet och möjligen förnimma en känsla av sommar med denna vy.
Modellen brukar betecknas som den sista kedjedrivna IH modellen tillverkad 1917-22. I europa kallas den för 8-16 Junior, men annonserades faktiskt till en början så som en Mogul. I hemlandet USA är inte  benämningen Junior använd utan där heter den international 8/16. Idag ofta med tillägget "sloping hood "  för att inte förväxlas med  den tidigare encylindriga  modellen av MOGUL 8/16.
  

1 kommentar: