5 jan. 2014

Torps Mek Verkstad - Fotogenmotor


TORPS MEKANISKA VERKSTAD

Fotogen lokomobiler 1910-24?


I blogg av den13 Dec 2012, Söker vi en vattenpump till vår gamla öppna Torps motor. Lyckan var inte så stor, trots att vi fick ett (1) svar. Men den pumpen var ju inte rätt, varför vi är kvar på samma ställe. - Pump sökes


Lite framåt har vi dock kommit i kunskapen om dessa motorer då vi har gjort lite forsknings arbete i saken.

Den första motorn
De första Torps motorn kom relativt tidigt skulle man kunna säga, då den första motorn tillverkades redan 1910. När den kommer är det den första tvärstycksmotorn som inte är en Beijer, eller är en direkt kopia av N.A. Beijers motor från 1901. Tidigare hade N.A.Beijers motor konstruktion tillverkats, i Kristdala och Vimmerby liksom i Målilla.
Torps gör en egen version, så om än baserad på herr Beijers koncept framstår den som en annan motor. Med egna gjutmodeller så får man en möjlighet att utforma motorn lite annorlunda. Man kan ge den ett eget utseende och göra en del förbättringar till skillnad mot om man skulle bara kopierat Beijers motor rätt av, så som Alm gör i Målilla under den här tiden. Likt sina ånglokomobilerna så förses dessa Torps motorer med rundgejder istället som på förlagan med en plangejder. En verklig finess kan man tänka är den uppvärmda bränsletanken. Genom att förse bränsletanken med en extra kammare och koppla motorns kylvatten till den nås tanken av det uppvärmda kylvattnet från motormanteln och bränslet hålls uppvärmt.
Att Beijers var förlagan till denna motor tycker vi oss kunna se i det faktum att Torps började agera som agent för Beijers i 1909, men förlorade den så gott som omedelbart genom Beijers avtal med Thermaenius inför år 1910. En intressant detalj är att man initialt marknadsförde sig med hjälp av Beijers motorblad. Beijers namn ströks bara helt sonika över och med det var det bra.
Torps motorer tillverkades i ett antal olika storlekar, från 6-15 hk men företrädesvis var det 9 och 12 hk motorer som såldes. Det verkar som om motorn var med ett bra tag in på 1920 talet till den mer avancerade inbyggda motorn togs fram. Det var nog omkring 1925 tänker jag utan att ha grundligt kontrollerat. Antalet är lite svårfångat men ca 120 st av dessa fotogenmotorer uppfattar vi det som att man tillverkat. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar