13 sep. 2014

Huber lokomobil - En maskin med egen stil

Avlastningen  av containern med det åtråvärda godset gick snabbt och smidigt. Det var en enkel historia då hjul och allt var på, så det var bara att rulla ut. Det var ju inte många kollin i sammanhanget utan det utsträckte sig i princip till maskin tak och tank. Trucken fick göra jobbet  och det märks när man kommer ner i dessa tidiga åldrar att tankegången var annorlunda.
T.ex finns där ingen riktig dragkrok baktill om än ett drag. Det var i varje fall en tross som var rätta verktyget att dra med. Taket som var avmonterat tick hänga i stoppar från truckgafflarna under monteringen. Smidigt smidigt.
 Men det är inte ett tak för att klä vind vid ev flaktransport inte. I och för sig var det inte taket som det var fel på utan stolpar och stagning som var helt otillräckliga. Tendern eller plattformen om man så vill lutar  backåt så otrevligt vilket skulle behöva justeras upp ordentligt. Kanske maskinen lider av en "uptuning" från 1960 talet i någons öga. En explosition i en färgfabrik, säger en annan, och vi är inte sena att hålla med, om vi dömer utifrån dagens värderingar med rost som värdegrund. Patina kallas det nu men det kan aldrig bli original, som det ofta benämns. När denna maskinen renoverades  till vad den idag är var det annorlunda. Då var den stora majoriteten rostiga maskiner så då gällde det att om möjligt efterlikna originalet. Det är det den representerar främst, en urgammal lokomobil  med 60 tals renovering. Också det en tidsepok i maskinens historia, snart lika lång, om inte redan, som den verksamma tiden. 50 år på museum i New Hampshire och ytterligare ett antal i privat ägo måste tära på minnet av de händelser som utspelat sig kring maskinen under sina arbetsverksamma år.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar