28 juli 2011

Grannsämja

Under gårdagskvällen hölls det kalas i Rubens Verkstad.
Det var en sammankomst med gillning i underbart sommarväder grannarna emellan. 
Resultatet blev att en vägförening bildades för att ta mandat över den gamla sträckan från Rubens infart och söder ut. Under senare år har det blivit en rad nya hushåll utmed denna gamla anrika väg genom nybyggnation och försäljningar och nya tider kräver nya relationer, så vi har funnit att det är tid att mötas.
Ett besök vid Rubens vore ju fattigt om inte något startades upp så vi samlades vid vedklyven för uppstart av Sandbäcken motorn. Något svårtstartad var den enär den inte varit igång på en månad. Men med mycket rök  och en smärre rusning så var hjulen i gång och yxorna i arbete.
Alla är inte lika faschinerade av en sandbäcken motor. Att klättra i betongdumpern rymmer en komplett tillvaro för några utan minsta begrepp om följderna ifråga om nedsmutsning. Jo kanske lite i alla fall då Alice försvarar sitt  klängande med  " Ska duscha sen"
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar