2 aug. 2011

RUBENS på stora Scenen


Ja det måste man väl få säga med en så fin artikel på 4 sidor om Munktells speglad utifrån vår lokomobil SK6 i  fantastiska härliga OLD GLORY.  Tidningen är utan tvekan den mest läsvärda tidningen  i vår sfär, där ångmaskinerna utgör centrum i tillvaron. Där händer allt, och det som inte återges i OLD GLORY finns inte?  Jo det klart att det gör men digniteten och kreditvärdet höjs betydligt när man figurerar där i ett två sidigt uppslag. OLD GLORY är helt klart marknadsledande och den största, eller som det beskrivs, Britain´s best selling Steam & Vintage Magazine.  http://www.oldglory.co.uk/


Nuvarande nummer (258) Augusti 2011där Munktells
lokomobilen återges i en full artikel om 4 sidor.


Trots allt så är det ett plus att vara känd. Hur "gôtt känns ente dä" att komma som till Danmark träffa gamla bekanta från 80 talet eller nya ansikten och som vid insikten om att man är från RUBENS, hajar till och näst intill ställer sig upp för att hälsa. Storhetsvannsinne? nej, med mycket hedersamt. Utan tvekan så har internationell uppmärksamhet i fackpress bidragit till att placera även Sverige på den internationella kartan över maskihistoriker utanför järnvägs hobbyn.  
Från första numret var vi med och har talat varmt om denna tidning, så är det så att ni skulle vilja prenummerera så hör av er antingen till oss eller tidningen själva. Vår avance på prenummerationerna är minimal så det går vilket som.


         --------------------------------oooooooo00O00ooooooooo------------------------

Inte nog med det!!!
I rapporteringen från evenemanget i Graested i pingst, refereras till Rubens medverkan i ett flertasl tillfällen. Både Munktells lokomobilen och Träullshyveln var med på bild.  
I sanning att detta var vårt nummer av Old Glory


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar