31 aug. 2013

Ny maskin för produktion - skapar helt ny situationOmdisponering
Case lokomobilen som skulle omtubats i vintras står
 ännu  kvar otubad och trängs nu med allt annat
Med anledning av den nya fräsmaskinen som är i antågande har vi måst skapa lite plats för den. En prioritering av produktionen på detta sätt får en indirekt påverkan på Rubens verksamhet. En mindre lokal som tidigare varit renoveringsverkstad och efter att den nya museeverkstaden kom till blivit något av ett genomströmnings utrymme och förråd blir ny fräslokal. Det ger andra förutsättningar för Rubens verksamhet som blir av med dessa ytor. Till den nya Museeverkstaden flyttas därmed Pressen och ett hyllfack liksom en annan massa lådor kartonger och pall. Ett djärvt gallringsförsök har under dagen misslyckats varför det resulterade i en total förtjockning i vissa hörn. Är det någon gång som vi kommer ihop oss så är det under dessa omständigheter. Det är SÅ jobbigt detta med att städa. Att städa i dessa sammanhang är att kasta eller sortera om? Att då inte ha någon enkel lösning för det som skall omplaceras gör processen friktionsfylld till slitsam.

Dagens omflyttning har dock varit tvungen och då måste lösningar fram. Ingen säger att det kanske blir sämre men detta med att lära gamla hundar att sitta,.... Ja ni vet, förändringar smärtar enormt. Likaså kan man tycka att det betyder väl inte så mycket men faktum är att den fria disponibla ytan minskar hela tiden. En yta som kommer att behövas inför det planerade arbetet med både Avery och Fowlers ångplöjmaskiner.

Den här vägen är det tänkt att den nya fräsen skall in. Tvärs genom museeverkstaden in till vad som blir den nya fräslokalen. Den hydrauliska pressen och hyllfacket är nu på ny plats från att tidigare funnits i intilliggande lokal. Ständigt är det trångt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar