23 okt. 2014

Som bevis för bästa skick - Ett Diplom man fick

Förvärvar Diplom

Alldeles nyligen berikades vi med två Diplom, dels för en god och praktisk gängmaskin  jämte ett för Hedrande medverkan. Det låter det sa han som trampade i klaveret, och tänk bara om det hade varit så att dessa diplom varit utställda på RUBENS verksamhet. Så är dock inte fallet,  "Äras den som Äras bör", heter det ju i ett vishetsord och de som skall äras här och nu, är herrarna vid Kristdala Motorfabrik, AB KRIMO. Årtalen för de utställda Diplomen är Nässjö 1922 och 11 år senare i Västervik 1933.
Har i det tidigare bloggandet berört subsamleriet och dessa artefakter, är fantastiska tillskott till den minnesbank som byggs upp kring denna legendariska motortillverkning. En tillverkning som i och med försäljningen till Arvid Stenberg, kom att helt upphöra för precis 60 år sedan, år 1954. Företaget bytte efterhand  namn till KRIMA och fortlever än idag under beteckningen, Cellwood Machinery, lokaliserad till Nässjö.


Gängmaskinerna "Simplex" som här diplomeras var en annan parallell tillverkning man hade vid motorfabriken. Ursprungligen var det ett företag i Göteborg som var  beställare av dessa gängmaskiner som kom att bli ett värdefullt komplement till den sviktande motormarknaden under kriget fram till 1918-19. En större volym av gängmaskiner beställdes i en order som var för stor för motorfabriken att ensam prestera. Därför kopplades närliggande F.O.Beijers Motorverkstad in och ett samfällt åtagande framställdes halva antalet på respektive företag. Vari samarbetet egentligen bestod förutom att man delade på ordern låter vi vara osagt, men vi vet att man 1919 mottog en sändning av gjutgods för ändamålet vilka adresserades lika många till vardera verkstäderna. I en kommentar gjord av F.O. Beijer nämner han denna beställning och betonar att det var det enda direkta samarbetet som förekom företagen emellan.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar