30 jan. 2016

Svar JA! ,......Jo, frågan gällde just utseendet eller konstruktionen om så är för lokomobiler i konsten. Får de se ut precis hur som helst?


Lokomobil på affisch Tekn. Mus.
Lokomobil för ångplogen 1868
Rent generellt kan jag ibland bli lite jobbig som självpåtagen "lokomobilpolis" eller "Bultballe" som någon irriterat kallade mig när jag påpekade en avvikelse från originalet. Alltid är det i samlandet och de museala sammanhangen originalet som utgör facit och vilket man förhåller sig till. Men i konsten där verkar det som om man har rätt att göra lite som man vill?  Där gäller tydligen det fria skapandet i den meningen att man är obunden inför återgivningen av de historiska föremålen och där står man sig som polis  slätt. Det är nu inte så mycket kritik utan närmast ett konstaterande kanske, att man där verkar helt befriad från behovet att illustrera och återge någon större korrekthet av sina alster, gentemot originalet. Det tidigaste jag har noterat är från lantbruksmötet i Stockholm 1868, med ångplogen som inramar hela illustrationen.
Förvisso finns retuscherarna eller förfalskarna, som tvärt emot med största noggrannhet försöker rearrangera en bild till något annat än vad det var från början. Det är möjligen en större konst, men inte som sådant omnämnt i sammanhanget.

Här ett utmärkt bevis på en konstnärligt utförd förvanskning av lokomobilerna på Säbyholm. Från originalet enligt övre bilden har den färglagts, fått sotskåpet förlängt, en andra hastighet på vinschen tillförd, tendern omritad och en man bort vid plogen.Lokomobil av tändstickor
Det är således inte någon ny företeelse utan någonting som tycks ha pågått i all tid och inte lär det försvinna heller utan snarare öka, allt efter som generationerna tappar den verkliga kontakten och betraktar lokomobiler och antika maskiner alltmer diffust. Missbruket av ordet "ångvält" i modern tid kan ju   gälla som ett tydligt bevis på den utvecklingen.  Taklampa i form av lokomobil hos en bekant. Två kreativa verk skapade i all frihet obundna från krav av autenticitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar