13 dec. 2011

Munktells Class E 3 - det äldsta som "e" ?

Ja frågan är den, är Munktells tröskverket Class E no 1669, äldst?  

Vi vet inte men vi vet heller inte något som är äldre. Faktum är att detta är det enda Munktells verk av Class E som vi känner till och kan vi utifrån det påstå att det är det äldsta Munktells verket som finns bevarat? Vilket årtal det är levererat har vi ännu inte koll på men det bör inom kort bli uppenbarat då vi har kontaktat Munktellsmuseet för dessa historiska uppgifter.

 
Munktells Ångtröskverk Class E. med 3 fot bred tröskcylinder.
Lämpligt för lokomobilerna i storleksordningen 11-13 effhk 

 Här har vi det klassiska tröskverket från Eskilstuna vid tiden före och efter förra sekelskiftet. Ett 3 fots verk var konstruerat till att passa företagets lokomobiler i de mindre storlekarna som H3-H4, eller 11 -13 eff hk.  OBS om man beställde lokomobil och tröskverk samtidigt fick man drivremmen på köpet.
Precis så som tidens modell bjuder ser vi här transporthjul som har sfärisk hjulbana och de gamla fina navkapslarna. Till skillnad från de senare Modell M och N så har detta verket stående pärlsponts beklädnad mot att de senare har liggande panel. Undrar om man inte samtidigt ersatte pärlsonten med fasspont vid samma tillfälle? 

 
Munktells Mekaniska Werkstads Aktiebolag var för långt
att skriva ut på företagsskylten, så det fick bli som
ovanstående skylt visar.

No 1669 visar på att det inte är något 1800 tals verk även om modelln härstammar från det tidigare århundradet. Den sista dec 1896, hade företaget sålt drygt 1000 tröskverk och 1911 hade man kommit upp till strax över 3700. Med vägledning av det så kan man tänka sig att det daterarsig  till ca 1904-1906 kanske. Hade jag bara haft koll på de olika bolagskonstellationerna så kanske vi kunnat pricka helt rätt men det har jag inte lärt mig under alla år som Munktells företaget varit under lupp. Bolagsform och ägare har inte intresserat mig så som dess produkter gjort.  Class E 3 är patenterat redan 1887. Men fullt så gammalt är det inte.
Sannolikt är det levererat tidigt 1900 tal. Något Munktells tröskverk
från 1800 talet vet vi inte om ännu?

Tröskverket har fortfarande orginalrandning kvar på
framvagnen.
Vi har egentligen aldrig samlat tröskverk men de har samlat sig själva skulle jag vilja påstå. Tröskverk modellen M som kom efter denna var under lång tid ett sökt objekt då det ansågs vara det äldsta verk vi trodde oss kunna finna. Ett verk av Modell M fick vi tag på och då tillsammans med detta underbara gamla verk nere i Skåne . Förutom detta unika tröskverk så har vi ytterligare Munktells M, MTC, N.  Bland de övriga fabrikaten av tröskverk i samlingarna finns också ett Marshall verk som uppfattas som unikt idag.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar