21 nov. 2011

Mer på gång - Krimo och Champion

Inventering
Redan i en av våra första inlägg på bloggen annonserade vi efter data på Champion och Krimo motorer. 
http://rubensmaskinhistoriska.blogspot.com/2010/11/bloggen-en-dialog.html 
Hittills har vi samlat en förteckning på ca 50 talet Krimo / Champion motorer. Vad vi menar med denna sammankoppling av de båda företagsnamnen är att de är skyltade vilket som., eller rättare sagt om Maskinfirman Champion har sålt motorn så har den förmodligen en Champion skylt. Motornumret är då att referera till som ett Champion nummer då det inte är självklart att det är samma som Krimos tillverkningsnummer. Det ser i nuläget ut som om att det under lång tid var detsamma men vi är inte helt säkra. Vi önskar mer tillverkningsnummer och framför allt Champion nummer för att kunna dra en säker slutsats.

Champion skyltad Krimo no 674 från Finland nu i vår sammanställning

I från öster 
Nu idag på morgonen, ungefär ett år efter vårt första upprop så möttes vi av div information på mailen. Det var från Finland som det kom bla bilder på en där varandes Krimo med Champion skylt. Ytterligare information om några Krimo motorer har lovats från österled. Om de är Champion skyltade eller ej vet vi inte i nuläget men det blir intressant att se? Mycket tacksamt i alla fall.

 
Om bilder som de här kan levereras jämte div datan så blir
sammanställningen enklare och säkrare.
Det viktiga
Nu är det viktigt att alla förstår att detta inte är en fråga om att vi skall informera oss om var alla motorer finns så att vi kan fara och köpa dem nej inte alls. Information om motorerna kan vara 100% saklig och kompletta utan att vi vet var de finns. Så snälla var vänlig att inte se det som ett hinder för att lämna information om ev motors tillverkningsnummer och andra datan.
Informationen listas i tabellform enligt följande exempel och genom att sammanställa och jämnföra så kan man tolka vissa intressanta utvecklingsskeden. Att få fram tillverkningsår har dock visat sig mycket svårt på Champion och Krimo då väldigt få säkra datum har framkommit. Resultet kommer vi att redovisa i någon form framöver men än så tycker vi inte att det finns tillräckligt mycket data för att dra några slutsatser.
Vad vi tror oss kunna se, är dock att Champion har använt sig av samma nummerserie som Krimo under tiden 1914 till sent 20 tal. Men där börjar Champion att även sälja andra fabrikat, liksom att man gjorde  innan Kristala motorfabrik startade 1913, varför frågetecknen är flera.
Med detta hoppas jag ni fortsätter att rapportera, datan på kända motore, nu befintliga eller bara kända. Ett inköpskvitto på en motor från ett visst datum med känt motornummer eller köparens namn kan vara av största värde för att fastställa en motors tillv /försäljningdatum. Relaterat till det kan man sedan tolka andra motorers tillv nummer. Desto fler ju säkrare.

Sandbäcken motorerna är under motsvarande lupp så vi mottar gärna information om tillverkningsnummer och andra datan för dem.


Tabellexempel på Champion Krimo listan vi bygger upp

SkyltadTillv. NrårMot/typ  HkN/G toppV-pumpBpump-tankKamG-HSpolkanalinsug
Krimo65kula16HsaknasLucka?
Krimo1916kula
Champion/Krimokula16G:a toppV-ovaltypA-2lågluckaVf
Champion /Krimokula10G:a toppH-4kanttyp B-2högluckaVf
Champion/Krimokula6G:a toppH-4kanttyp B-2högluckaVf
Champion/Krimokula10G:a toppH-4kanttyp B-2högluckaVf
Champion/Krimokula16G:a toppV-4kantA-2lågingjutenVf
Krimo4-takt ej relevantej relevej relevantej relevantej relevantej relev
Krimokula16nya toppHTypA-1ingjutenTank
Champion/Krimokula20nya toppVAtyplågingjutentank
Krimokula8G:a toppH-4kantTypB-2högLucka
Krimo1914kula18G:a toppV-mittTyp-2lågingjutenVf
Champion/Krimokula25nya toppTyp Aingjuten
Champion/Krimokula16nya toppV-4kantTyp A-1lågingjutenTank
Champion/Krimokula16
Champion/Krimokula 7-9nya toppTyp AingjutenTank
Champion/Krimokula20
Championkulanya toppVtyp-AlågingjutenInga kommentarer:

Skicka en kommentar