17 dec. 2013

Carlsviks på rad från Stockholm stadCarlsviks Fotogenmotor     OBS senast tillägg nederst

Den kanske högst skattade motorn av de i överenskommelsen ingående motorerna, från Sven Arvid Perssons (Pelikanen) motorsamling var en Carlsviks motor. Carlsviks motorerna är 4 takts tändkulemotorer och sådana är det inte så många av. Dessa motorer från Stockholm, tillverkades under senare delen av 1890 talet och några av de tidigaste åren på 1900. Hur tidigt, hur länge och hur många, som tillverkades finns inte någon bestämd bild av då verksamheten har lämnat ytterst få arkivalier efter sig. Motorn är en klassiker som tillsammans med Bolinders, Adolf Ungers, Arbrå motor och sedan även Avance motorn, är använd som illustration i motorlitteraturen kring sekelskiftet. Det är väl en sak som förstärker imagen kring en motor som denna.
Men som mycket annat så är även detta mycket en fråga om känsla  och smak. Motorns design tilltalar mig mycket och i det stationära utförandet är den speciellt stilfull. Värderingen av denna motor utifrån det estetiska kan naturligtvis vara omtvistat och det ringa antal som finns bevarade gör kanske inte heller motorn till en större ekonomisk attraktion. Men likväl är den mig så tillfredställande att jag rent av klappar på den var gång jag passerar.
Motor är på 3 hk och har 358 på skylten. Den har ofta annonserats som tillverkad före sekelskiftet. Min uppfattning är nog att den härrör sig från ett något senare datum. kanske t.o.m. kring 1905, med det höga numret. Numren på de kvarvarande Carlsviks motorerna har jag förresten aldrig förstått mig på att tolka.Det förefaller som de olika storlekarna haft olika nummerserier. Under många år försökte jag förmå Sven Arvid Persson (Pelikanen) att sälja sin Carlsviks motor till mig. Jag visste nog innerst inne att det aldrig skulle gå att få köpa denna fina motorn, även om han de senaste åren talade som om det var på väg i den riktningen.
Det finns ett talesätt som säger, att man säljer inte sina barn! och det är nog rätt nära denna sanning i detta fallet.Motorn som är i ett närmast perfekt skick var monterad på en rea (bädd) av två slipers. Det gjorde den omöjlig att hantera med pallyftare då denna inte gick in under motorn vare sig från ändarna eller sidorna
Silltunnan som utgjorde kyltunna var vid detta laget helt slut och allt tillsammans bäddade för en relokalisering på ny bädd. Därför tillverkades en helt ny rea som gav pallyftare tillträde under motorn från båda ändarna utan besvär. Silltunnan förpassades till vedskjulet. 

Två på rad
Tidigare hade vi vid Rubens en liten 2 hkr Carlsvikare representerande detta Stockholms företag. Nu med en storebror i samma rad blir bilden en helt annan och mer komplett.


Tillägg 18 Dec 2013
Genom lite efterforskningar så har det idag framkommit att Carlsviks motorn nummer 358 var inköpt av Sven-Arvid Persson från Bengt och Ingvar Persson i Lönnhässle, utanför Munkaljungby. Bengt Persson är  vidtalad och uppger att han hämtade den med Traktorn uppe i Halland. Det betyder för oss norr ifrån att den var  köpt av Bengt på vår sida om Hallandsåsen. Strax innan Voxtorp, säger Bengt. Där hade den använts som motor till vedkapen o.s.v. smått.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar