21 dec. 2013

KRIMO motor ett plagiat - Helt uppenbart

4 takts KRIMO - råoljemotor
I anslutning till artikeln om Herkules motorn som publicerats i MaskinVeteranen nyligen No 48 / 2013  har jag även haft anledning söka information och ytterligare kunskap om modellen som utvecklades till en råoljemotor omkring 1925. Det innebär naturligtvis att jag sökt information om kvarvarande motorer av denna sort och lokaliserat de som gått att få reda på ståendes på olika ställen runt om. Något behov av att  köpa en sådan motor hade vi inte utan såg framför oss samlingarna utan denna typ representerad. Visst har vi ett antal KRIMO av olika typer men upplevde ändå inte att det var nödvändigt att förvärva någon och komplettera samlingarna.

Motor till  RUBENS
Emellertid, när så Sven Arvid Perssons, (mer känd som Pelikanen) motorer kom upp till försäljning efter hans bortgång tidigare i år erbjöds vi möjligheten att förvärva hans 4 takts Kristdala av typ Herkules, var det svårt att avstå. I det förslag för överlåtelse till RUBENS som vi ombads att lämna, ingick denna motor. Något som nu känns helt rätt och tillfredsställande. Denna Motor som är ett exemplar av råoljemodellen är försedd med tillverkningsnummer är 783, och kommer ursprungligen från området kring Kristdala, den ort där den tillverkades under senare delen av 1920 talet. Motorn inhandlades av Karlkvist i Bockara under 1970-80 tal och köptes av Pelikanen på auktionen efter Karlkvist något år in på 2000 talet.

Udda men inte unik
Ytterligare några sådana motorer finns ju kända och bevarade, så även om den motor RUBENS berikats med är ovanlig så är den inte på något sätt unik i antal. En sådan motor  uppfattar vi fanns hos Kurt Bäckman i Näsum under lång tid. Informationen om den motorn har varit knapphändiga och motstridiga och beroende på avståndet  så har vi aldrig tagit oss dit, för vidare efterforskningar. Den har nu av Kurt Bäckman släppts vidare varför dess omedelbara lokalisering därför inte är känd. Eventuell information om motorns nya lokalisering eller ägare skulle vara till stor hjälp då vi söker  information om vad där står på skylten till denna motor. Ytterligare information om lokalisering av de övriga befintliga motorerna av denna typ kan jag inte röja i respekt för uppgiftslämnarna.

Motorn är som tidigare beskrivits en klar kopia på den Katrineholms baserade Herkules motorn. Motorn är noterad som "med elektrisk tändning" i pappren hos tillverkaren.
Råoljeversionen av motorn är modifierad mot fotogenmotorn med styrd insugsventil, tändstift och högspänningsmagnet och förvärmning på inluften. Inte något av detta verkar vara påkommet  i Kristdala utan har i grund och botten en amerikansk förebild, som vi ska be att få återkomma till.

En mer komplett artikel om Herkules motorns plagiering finns publicerad i Maskinveteranen no 48 / 2013
och i kommande no av Tändkulan  Jan 14.


2 kommentarer:

  1. Hej har lite funderingar om motorn i fråga hur kan jag kontakta dig ? Andreas__97__@hotmail.com

    SvaraRadera
  2. Du är välkommen Andreas på info@rubens.se

    SvaraRadera