21 mars 2013

Del 2- Bygger på paraden - Åsljunga blir nr 20 i raden

"Jag har kanske lite information kring den aktuella maskinen och vet mycket väl var maskinen var uppställd."  ,....    "Gunnar Eliasson var min far. "

Så skriver Lars Eliasson bl.a. med anledning av Bloggen.  http://rubensmaskinhistoriska.blogspot.se/2012/12/asljunga.html

En mail av den kalibern får oss att rycka till och inte känna oss så ensamma hela tiden.  Genast blev maskinen högaktuell och när Lars Eliassons egna skriverier kommer för ögonen så förstår vi att han sitter på besiktningsboken till maskinen som jag nämnde saknades i första inlägget. Men där var ett fel, då maskin numret inte stämde? Nu visade det sig efter kontroll att vi hade en siffra fel med 5789, istället för det rätta 5788. Man undrar hur länge man levt med den villfarelsen? Ca 30-40 år ser det ut som.  En annan sak som jag återupptäckte och vilket även lurade mig ordentligt först var att maskinen har fel cylinderlock. Någonting tycks ha hänt med rätta orginal locket för det är ersatt med ett lock från runt 1903-4 som bär alldeles fel tillverkningsnummer. 

Vad gäller sågens exakta lokalisering så var det i det närmare Emmaljunga än Åsljunga, då den korrekta platsangivelsen var Björstorp, Emmaljunga. Det är utmed Visseltofta vägen. Vårt gamla Projektnamn "Åsljungamaskin" är ju inte rättvisande för det geografiska läget, utan uppkom av sig själv när vi skulle oss emellan då på den tiden deffiniera maskinen från andra. Att det blev Åsljunga har troligen sin förklaring i att Br Eliasson var just från Åsljunga. I omgivningen var där ju bla. "Vittsjö maskin", "Kraxeboda", "Moheda maskin" i Bjärnum, liksom "25 hästarn i fabriken", igen  i Bjärnum. 

Som en breddning av den historiska dokumentationen, kan ju vara lämpligt att nämna att de tre första köptes av far, emedan den fjärde inte kom loss förrän Unosson i Reftele plockade dän den i början på 1990 talet. Hjulen till den maskinen hade Varolin i Sandared då redan köpt för att ha på sin kompundlokomobil. Från Reftele kom maskinen sedan till High Chaparall. När hembygdsföreningen i Bjärnum nu på senare år började intressera sig för detta så kunde vi i våra kontakter med Jonas Lindé visa på hembygdsföreningen var den fanns  Den återköptes till Bjärnum och har nu blivit iordningställd där.

För att komma tillbaka till Munktells lokomobilen nummer 5788, så har vi fått löftet att erhålla pannboka eller besiktningsboken inom kort. Då kan vi kanske se var den eventuellt varit lokaliserad tidigare, före 1937 då bröderna Eliassons far den så kallade "Vångamöllarn" köpte fastigheten. Kanske fanns sågen på platsen före Vångamöllarn kom dit, och lokomobilen även så. Detta reder vi strax ut när pannboken kommer når oss och Lars Eliasson redogjort för sina kunskaper.   

Dagens 2 bilder visar  maskinen under  påbörjad hjulmontering och den nedre  visar maskinen när det var lastat.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar