30 mars 2013

Fjellström från Västerbotten - Not to be forgotten

Sveriges minsta lokomobilverkstad tillverkade även de minsta lokomobilerna
En spännade upptäckt av lokal lokomobil tillverkning i Norra Västerbotten har visat sig vara omfattande i både tid och rum. Med början omkring 1900 och drygt 20 år framåt rör det sig kanske totalt om upp till 12 st lokomobiler tillverkade av 5 olika entrepenörer.
De är inte i vare sig kvalite eller prestanda jämnförbara med de maskiner  som rent industriellt förfärdigades av företag likt, Munktells, Bolinders, Atlas eller Kristinehamn m.fl. mekaniska verstäder. Dessa maskiner tillverkade i smedjor snarare än verkstäder är i all sin enkelhet just lite geniala, och vid en jämförelse möjligen lite "Åsa-Nisse" utan att för den skull förringa det hela. Trots sin enkelhet, sin ynklighet och avsaknad av mekanisk fulländning förtjänar de att bli ihågkomna och bevarade. Just för vad de är.
 
J.E. Fjellströms första maskin bevarad på lokala byamuseet i Norrlångträsk. Den är tillverkad av vad man skulle kunna säga är Sveriges minsta lokomobil tillverkare. Detta i meningen att Fjellström inte bara tillverkade ett mycket begränsat antal utan också ytterligt små maskiner om högst 2-4 hk. Bilden har vi lånat från Byamuseets hemsida. 

Imponerande, 12 st genom 5
Hela epoken är smått imponerande, och visar prov på stor entrepenörskap som vi inte ser på annat håll. Där tillverkades lokalt små ångmaskiner på bara några få hk, formade för att tillgodose de lokala behov som fanns och som inte kunde lösas med mänsklig eller animal kraft. Hela 5 listade tillverkare i norra Västerbotten, med kanske så många som 12 maskiner, Ja det är vad vår forskning har perputierat hitintills, även om vissa av uppgifterna är att betrakta som både vaga och ovederlagda. Med alla uppgifterna satt under ständig prövning, sker vissa förändringar i våra slutsatser, men en redovisning är att vänta under året.

Med en tillverkning som rankas som den minsta är antalet producerade maskiner inte så nummerärt omfattande men den imponerar på sitt sätt att möta det lokala behovet och hur det löstes. Det är också intressant att se hur många av dessa maskiner som överlevt in i modern tid och blivit bevarade. Man skulle kunna säga att här finns de fysiska minnet kvar medan det teoretiska har i stor omfattning försvunnit. På detaljnivå har det helt försvunnit. Mitt emot vad som oftast är fallet där arkivuppgifter finns men inte verifieras av några fysiska objekt.  

J.E.Fjellström, Stavaträsk ser vi som landets minsta lokomobil tillverkare. Med en verifierad tillverkning av minst 5 st, som förmodligen inte var seriemässig, med ritningsgrundade upplägg utan sannolikt en sporadisk beställningsstyrd produktion, anpassad efter efterfrågan. Det finns de som gjort färre, en av de 5 gjorde bara tre, någon två eller i några fall bara en, men de verkar vara tillverkade för eget behov, inte för kunders räkning. Fjellströms tillverkade samtliga sina lokomobiler i egenskap av producent på beställning för andra. Det finns prov på enstyckstillverkare även på andra håll i landet men det är så vitt vi vet enbart egenbehovstillverkning och inte en försäljningsrelaterad tillverkning.

Nu under hösten och vintern har en av Fjellströms maskiner figurerat i olika sammanhang genom att den annonserades ut och tillgängliggjordes för bevarande i av säljaren icke förutbestämt sammanhang. Inför marknaden prövades intresset och kommers ställdes mot ideallitet. Det är behagligt att se idealliteten gå segrande ur denna kamp
och även om den maskinen hade kunnat platsa på många ställen så anser naturligtvis vi att den kom till det för tillfället bästa stället då den har anslutits till Rubens Maskinhistoriska Samlingar. Fjellströmsmaskinen kommer därmed att komplettera och berika mångfalden i berättelsen om Sveriges lokomobilhistoria som den berättas här. Nedan en bild på denna andra kända Fjellströms lokomobilen och en av de 6 kända exemplaren från de 5 tillverkarna som figurerar i historien om den Västerbottniska lokomobiltillverkningen.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar