9 aug. 2012

Ett Stort TACK till Eder - Som gav oss medlemskap i Heder


Helt oväntat förärades
RUBENS Maskinhistoriska Samlingar
med ett Hedersmedlemskap i,
Målilla-Gårdveda Hembygdsförening
Hur förvånade och glada vi blev, det vet vi inte att beskriva. 
Det känns oerhört hedersamt, kul och upplyftande, även i viss mån oförtjänt. Stort är det i alla fall .

TACK


Beviset på vår uppskattning sitter nu på väggen i vår verkstad över kaffebordet och faller i allas  ögon som sitter ner vid bordet med oss. Detta är den första hedersbetygelsen RUBENS fått sedan Ruben Blom  skördade sin uppmärksamhet på 1980 talet. De medaljer och diplomer som då tilldelades innebar inget i förlängningen utan var ett uppmärksammande på det som redan var gjort. Detta är en skillnad då vi ser detta som ett bevis på en relation mellan vår verksamhet och Hembygdsföreningen. Vad det egentligen betyder  är jag inte på det klara med, kanske det  ställer krav, Kanske inte, möjligen betyder det vad man gör det till. Framtiden får bygga på detta?

Vi ser det inte som en jämnförelse med andra betydelsefulla krafter vid vår sida. Måtte ingen vid sidan uppleva att vi fått ett fristeg och glidit utan kan ärligt glädjas med oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar