12 dec. 2012

Torps Mek Verkst 1912 - Annonserar motor, med öppen vev och liggande kolv.


Lokomobiler ånga och Fotogen
När Torps Mekaniska först började tillverka sina fotogenmotorer har vi inte reda på. Men det tidigaste  vi hittintills har noterat är en annons från 1912 men inget säger att det är den tidiga början. Företaget var ju vid den här tiden väl etablerat som lokomobiltillverkare då man tillverkat ånglokomobiler sedan 1870 talet. 
Torps var till och med så etablerat att man lungt kan påstå att det var landets näst största tillverkare av ånglokomobiler efter Munktells. Introduktionen av explosionsmotorer var därför naturlig men Torps var relativt sena i denna utvekling. Så även om Torps var igång något tidigare än vad denna annons påvisar så är det nog inte många år där före. 1912 hade motortillverkningen faktiskt pågått i ca 15 år på flera ställen i landet och det var full rush på försäljningen. Har inte räknat men nog bör det varit mer än 20 väletablerade inhemska tillverkare vid den här tiden, jämte alla små tillverkare som låg i startgroparna eller redan had presterat en eller flera motorer. 

-------------------------- oooooooooooooo00000oooooooooooooo--------------------------


Torps Mek. Verkstad, Moheda hade genom sin marknadspossition goda möjligheter att lyckas även på motorsidan och med egna välrenomerade tröskverk hade man klara fördelar mot vissa av sina konkurrenter. Men kanske att  Torps motorlokomobiler introducerades lite för sent för att hinna nå några större försäljnings volymer innan första världkriget startade och lade locket på för oljemotorerna. På detta tyder det faktum att det egentligen inte finns några av dessa första motorer bevarade. Har svårt att tro att kvaliten här har spelat någon större roll utan förekomsten av bevarade motorer är nog beroende på hur vanliga det var. Lyckligtvis finns det en känd Torps motor bevarad i fullt renoverbart skick. En motor som denna, där det inte infinner sig någon motsvarighet framstår ju i allt bättre dager ju längre tiden går. Tiden arbetar nu för motorn och verifierar dess unicitet lite ytterligare för var dag. 


  

Historiken okänd
Tyvärr vet vi inte mycket om denna detta exemplarets tidigare historia. Far köpte motorn av en motorhandlare i Överum som var aktiv på 1970 talet. Utan att gräva i handlingarna minns jag inte närmare men han var då välkänd över stora områden då han hade övertagit Beijers lager av reservdelar.
 (tillägg12-12-13. Han hette Torgny Jansson, Blidstena.)
Någon identitetsskylt finns inte heller på motorn så dess identitet är höljd i dunkel. I stora drag är den trots allt komplett och vi har ingen större ängslan för att den inte skall få en uppdatering in framtiden. Nöjet är helt på vår sida, brukar det ju heta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar