9 aug. 2011

Målillas Motorer och Ånga - är ett Klondyke för många

Vi nådde Målilla strax före midnatt till Lördagen så avlastningen fick anstå till morronen därpå. Med vinschen så var det ganska bekvämt det hela även utan större rutin. Snart var maskinerna nere på marken och uppeldningen kunde påbörjas. Uppeldningen på detta lite annonyma industriområde är en aktivitet i det lugnare slaget. Få hittar dit, några förbipasserande ortsbor rastande sina hundar passerar då och då förbi. Någon cyklist likaså men inga åskådare av det som Parken bjuder kunde märkas. Putstrasor, skiftnycklar och oljor var alla destinerade en uppgift av respektive händer. Något sen eldat var det av olika anledningar och Zachows hann med flera visslingar med sin Marshall i försöken att få lokalisering på var vi var. - De möttes med först svaga svar från en hes pipa men inom sinom tid var trycket nog för en fullödig bekräftelse på att vi nog var på gång alltid. Något sena men i tid rullade vi fram till entreén för de medverkande och så var det SHOW även för oss.  

Det är svårt att vara fotograf och verksam samtidigt. Allför få bilder 
blir tagna så jag får lita på andra även denna gång. Några snäpp blev
det i alla fall enligt följande.

Lördagen bjöd på strålande solsken och värme för att förbytas mot 
regn under natten. Ett kraftigt regn på tidiga morrontimmar gjorde
allting vått inklusive tändveden. Här en vy över maskinerna som man
först möter dem denna Söndagsmorron. Det är trots allt en idyll.


Småprat och kaffe på morron ser ut att vara modellen. Här är Pihl
(eller är det Carl Marx?) i samspråk med Sune bla.  


Från Case lokomobilen får man en översikt, om än begränsad sådan.
Här närnast i bild Zachows Titan traktor, framför densammes lilla 3 hk
Marshall lokomobil.

Avslutningsvis en bild av objekten sett från objektets sida. Visst motorer 
på rad så klart men även den fotograferande besökaren sett från
lokomobilen. Men, Vilka är vad? Motorerna för min kamera, besökaren för
arrangören och Casen lokomobilen för besökaren. Var kommer fotografen in?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar