13 nov. 2011

En olycka kommer sällan ensam - ej heller Eureka

Oj då, att det blev så - med ens, vi hade två
Det finns ett gamalt talesätt som låter, "En olycka kommer sällan ensam", och jag ber att få tillägga, "så heller inte Eureka" . Men visst är det fel för hur ofta köper man en Eureka eller två rara motorer på kort tid. Det är inte ofta men det finns något speciellt med detta att kommer en kommer gärna mera. Fenomenet  finns ju redan perputierat ifjol då de öppna Beijer/Göta motorerna dimpte ner här i ett antal av 3 st i snabb följd.
Vi hade tidigare sedan den gamla tiden några stycken men det är ju närmast historiskt, daterande sig 1970-80 tal.

Men förall del när vi är tillbaka så långt i tid så minns jag hur länge vi sökte att finna de felande modellerna H5 och H12 av Munktells  lokomobiler. Men så plötsligt var de där och när väl så en var säkrad så nog kom det ytterligare en eller fler. På besöksfronten är det likadant tycker vi oss se, ingen finner det värt att komma  kanske på en hel förmiddag. Men så kommer det en bil med några och kommer det bara en så är det minst lika troligt att det strax är ytterligare en än att det inte gör det. Detta är en fenomen vi grunnat på ganska mycket. Det kanske kan förklaras med var vi sätter focus, men vad gäller besökarna så kommer de oberoende av varann så det måste vara något i förutsättningarna. Eureka 25 - igen. På kort tid berikades Rubens samlingar
med två st Eurekor av den gamla öppna modellen. Därmed 
kom det historiska intresset för Storebros motortillverkning
att intensifieras.  


Historisk spaning
Men tillbaka till Eureka. Ytterligare en Eureka kunde i alla fall anslutas till samlingarna på kort tid så där nu finns hela tre stycken. Självklart brann det till och intresset stegrades och då vissa skillnader kunde iaktagas dem emellan så kom den historiska spaningen igång. Uppteckning av kända ex och broschyr samlandet och identifierings arbetet intensifieras, kontakter med likasinnade upptas i syfte att lära mera. 

Det samlade resultatet är fasktiskt hela 10 stycken kända Eureka. Storlekarna 12 till 30 hk finns representerade. Tillverkningen pågick troligen 1912 - 32, dvs i 20 år. Det är då förvånande att det inte finns fler kvar men å andra sidan har vi just inte några produktions antal klart för oss. Att de tidigaste vi känner till är numrerade i en 800 serie och de senare med nr i 2000 serie, betyder inte att de måste ha tillverkat motorer i en komplett nummerserie där emellan. Allt som oftast finner vi att produktions numren lyfts och justerats upp några hundra eller att en siffra lagts till.

Vilket som, så har Storebros motor tillverkning fått en annan dimension och blivit intressantare efter att vi fått fatt på dessa Eurekor.  


Kanske är det just de mäktiga svänghjulen som ger Eureka
sitt imponernade utseende. Ekrarna är svängda i dessa till 
skillnad mot senare Storebro motorer vars raka ekrar är typiska
Och det gjutna stänkskyddet över vevslängen det är elegant.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar