25 mars 2012

Lokomobil genom stan - var händelsen för dan

Följande fotografi erhöll jag av någon obekant på besök i samlingarna 1985. Uppgifterna  som följde bilden var "Isätra Kärrbäck 1912". Vet därför inget mera om fotografens namn eller så via givaren. På internet kan man Googla fram bilden på en sida som heter 
"Tröskningshistoria" ( http://salanet.se/~mr-shunt.com/isatrabyggden/Untitled-21.htm ) där det finns ytterligare information om bilden. Där finns hela bilden återgiven och bla framgår följande information som jag klippt ut

"År 1912 bildades ytterligare en tröskverks-förening i Isätra. Detta kontrakt finns förvarat hos Olle Elowsson.

Undertecknade hava denna dag överenskommit att tillsammans utgöra en förening. Kallad Isätra och Kärrbäcks tröskverksförening, och hava vi för ett pris av Femtusen (5000) kronor för  föreningens räkning inköpt ett Munktells Ideal-tröskverk med självgående lokomobil, att inom och  utom föreningen användas för tröskning"   
Munktells Självgående Lokomobil, mindre modellen, no 4985.
Den levererades från Eskilstuna aug 1912 och då bilden anges vara
tagen samma år föranleder det oss att tro att den här på bilden visar 
när den är helt ny, just är levererad och är körandes genom Sala.

Genom dessa uppgifter kan vi identifiera denna maskinen som no 4985, levererad den 6 Aug 1912, ( G Götberg Sala ) vilket då är den nya informationen här och nu. Lokomobilen är en av de sista tillverkade av denna  typen.
Bilden som i sin helhet visar hur lokomobilen med efterhängande tröskverk kör igenom bebyggelsen, vilket antas vara Sala, väcker stor uppmärksamhet. Den visar vad som troligen är en helt ny Munktells självgående lokomobil, av den mindre modellen. De var byggda på grundmodellen, den transportabla typ K2, som var den minsta lokomobilen Munktells tillverkade under 1900 talet. Det var en speciell modell som skiljer sig från de övriga modellerna genom att den är försedd med rundslid, rundgejder och axelregulator. Arbetsångtrycket på 8-10 kg/cm2 var också generellt sett högre än normalt. K2 lokomobilerna började tillverkas 1902 och rankades som en 2 Nhk lokomobil med en arbetskapacitet på 7-10 eff. hk. De första av dessa självgående K2 lokomobiler hittar vi 1908, och de sista ser ut att vara levererade på hösten 1912.


Den mindre modellen av självgående lokomobiler var från början ingen
avancerad konstruktion utan var det enklast möjliga. Redan 1909 hade
 en viss utveckling skett och vi kan se flera drag som senare skulle komma
igen i de efterföljande modellerna i SK serien.  
 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar