23 mars 2012

Munktellstraktor och lokomobil - det var Bertils stil

Ibland träffar man på människor som man kommer bra överens med direkt och en sådan kontakt hade jag en kort tid med Bertil Jönsson, Kassagård, Ängelholm. Även om det är nu mycket länge sedan så är det fortfarande betydelsefullt för mig och dessa kort som jag påträffade nyligen ger mig anledning att så här memoriera vår vänskap. Tyvärr möttes vi alldeles för sent så tiden vi fick till att resonera över vårt kära ämne blev alldeles för kort. Men jag hann att besöka honom och det var ett minnesvärt besök med flera djupdykningar i det gamla. Bertil hade verkligen varit med och visste vad han talade om i sammanhanget. Det möjliggjorde diskussioner där andra bara svarade att de inte minns. Han var så stolt över sitt liv med lokomobiler och traktorer att det var en fröjd över det.

Baktill på denna bild står det att det är tröskning hos vår granne
Emil Jönsson med Bertils Lokomobil. Möjligen är det den som är
på Munktellsmuseét.
Mötet 
Annonsen  från 1977 som gjorde mig uppmärksam på
att Bertill Jönsson Kassagård fanns

Första gången jag träffade på Bertil Jönsson Kassagård var genom den annons han hade i ATL 1977 i vilken han annonserade efter Självgående Lokomobil och Avance motorplog. Detta var i ögonfallande då annonser som sökte lokomobil på 1970 talet
var alla normalt våra egna, vad jag minns. Detta var något nytt och det faktum att jag rivit ur annonsen talar sitt tydliga språk. Vi kontaktade honom aldrig men namnet fastnade och när han så en kväll omkring 1980 klev in i verkstaden och presenterade sig som Bertil Jönsson, förekom jag honom med att säga -Kassagård, Ängelholm?  Han blev helt stum och det var en man som man inte gärna satte på plats, men det faktum att han var bekant, om än bara till namnet gjorde honom väldigt förvånad. Vi var ju relativt långt komna med renoveringen och återuppbyggnaden av vår Munktells självgångare så nu blev han väldigt väl till mods. Han hade i sin ungdom kört självgångare och detta ämne var honom mycket kärt, varför mötet med en självgångare blev en välkommen återbekanskap. 

På hemresa
Anledningen till sitt besök var att han hade varit uppe på Muktells i Eskilstuna och besökt den stora modell 30-40 traktorn som han en gång skänkte dit. Våra kontakter med BM genom Bengt Ohlin och Sven Arnegård var ju nära och många vid denna tiden med BM 150 års jubileét i antågande, och genom de samtal som hade förts med PR ledningen, hade han blivit rekomenderad att fara denna vägen hem.
Att den stora traktorn hamnade där uppe var för övrigt att den vid något jubeleum där på 1950 talet lånades upp och efter tillställningen värderade Bertil Jönsson den inte mer än, att de kunde behålla den. Med orden "Det är väl inte mycket idé att bekosta returfrakt på den så den kan ni behålla"  lär han ha sagt, och " det var det dummaste jag någonsin sagt " sa han vidare. Han var vid den här tiden då i slutet på 70 talet väldigt ångerful över den saken. Ångrade gjorde han även att han hade förmått sig att säljs den sista 20-24 traktorn han hade så sent som på 1960 talet. Där hade varit ett flertal såväl 20-24  som de tidigare 30-40 traktorer på kassagård och envolverade i den maskinstation som bedrevs därifrån. Vid mitt besök hade han bara en vanlig H lokomobil och en J-D  D kvar i maskinväg. J-D hade han tydligen varit  försäljare på under en tid.Här är Bertil Jönsson i yngre dagar med sitt arbetslag poserande
framför en av sina Munktells 30-40 traktorer som han använde i
 sin maskinstation.
Genom Bertil Jönsson kom jag även i kontakt med flera personer som kunde och visste om de svenska ångplogarna. Vi var ute på bygden runt Ängelholm och träffade några överåriga gubbar som varit med och vilka Bertil kände till. Under  den korta tid vi kände varann fick jag endel muntlig och skriven information av honom, men även en del material varifrån ovanstående bilder är hämtade.
När Bertil gick ur tiden har jag inte memorierat men för mig var det för tidigt, men vad jag är glad för att jag  jag mötte honom och tog tillfället i akt att besöka, brevväxla och resonera med honom. Han var en spännande länk bakåt i tiden. Bertil Jönsson var en sådan person som man alltid vill ha kvar att tillgå och bolla sina frågor och erfarenheter med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar