9 feb. 2011

Hubern och engagemang

HUBER Projektet 
Huber projektet framskrider i försiktig takt och tillverkningen av insugningsrör och kylarledning är nu i det närmaste klart. Att få till det som det var orginal låter sig inte göra då orginal liknande luft renare inte finns att få. Utan nu gäller det att få till någonting så att det ser tidsmässigt ut, och det är ibland tidskrävande.  Detta slöjdande är underställt ständig revision allt eftersom arbetet fortskrider så göra och göra om är regel men det är en lek som går ut på att tillfredställa en längtan och skapa ett önskat resultat. Att få det färdigt är trots allt en bieffekt enär det är just arbetet i sig som är det roliga. Ur Rubens katekes, kan vi hämta en av vår farfars lärdommar nämligen att, " alla kan se hur väl det är gjort, men ingen kan se hur lång tid det har tagit". Jag är säker på att det är visdomsord som han inte hittat på själv utan som han lärt sig i sin tur av "morbror Holmblad" eller någon annan av hans läromästare.
"Morbror Holmblad" var släktens första verifierade tekniker och innovatör, verksam under senare delen av 1800 talet. Dessa gener som fick hans stjärna att lysa, härrör sig från längre tillbaka och kan ses blomma ut i en mängd olika alster bland efterkommande generationer.    Den vy som gällt de senaste dagarna under konstruktionen
av insuget och kylvatten ledning till motorn. På bilden kan vi
även se embriot till  avgasledningen som har en tendens att
komma i konflikt med fläktremmen. 
  Avgasröret skall neråt under ramen för att inte korsa fläktremmen och vi avser att försöka få till en ljuddämpare undertill. Raka rör är inte så spännande längre när man har kommit över de 50 så någon form av improviserad dämpare får vi försöka få till. I det arbetet kommer jag att snegla på traktorer som Mogulen och liknande Flinta modeller. Kylet kommer att bli det sista stora gesellprovet och kanske är det där projektet kommer att stoppa inför den analkande vår/sommarsesong.

Våra engagemang inför 2011
Hubern måste ju inte vara färdig utan det finns andra viktigare projekt med tidsplan såsom Casen och lite andra "steamers" vilka vi har engagemng som väntar på att bli bokade. Ett engagemang är nu så gott som klart den 14 Maj med karusellen på Kulturen i Lund. Sedan har vi engagemang som Greasted i DK och Västervik, Målilla, Allmoge i Jönköping, och några till som nu är i färd med att alla sys ihop. Klart är att bokningarna kommer tidigare för varje år och många för tidigt, redan innan vi vet att vi har möjlighet att ta engagemang. Vi klagar inte, vi njuter och låter oss stressas en aning då engagemang är det samma som motprestation och det är inget som kommer av sig själv.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar