18 feb. 2011

Piratdel i IHC forts.

På gårdagskvällens frågeställning  angående Gustav Jonssons Auto & Mek Verkstad, Sthlm har vi redan ett bra svar. Det är via Järnvägshistoriskt forum http://www.jvmv2.se/forum/index.php?id=73563  som vi får hjälp. Signaturen  "Nerdboy"  informerar oss
 
"Aktiebolaget Gust. Jonssons Auto- & Mek. Verkstad" var 1943-1965 namnet på ett bolag som därefter hette "Hans von Kantzow Aktiebolag". Bolaget vekar senare ha varit aktivt i färgbranschen.

Intressant va,  här har det skett en omfattande renovering av traktorn så sent som under efterkrigstiden och det trots att den  var så nerkörd och sliten. Omkring denna tid så hamnade den i Lauérns ägo och senast 1952 förpassades till den backa kant ute i det fria på Wärmagården, där den kom att stå under närmare 30 år. Där stog den tillsammans med Bofors, Avance Huber och Moguler 2 st bla.

Tack Bengt Laurén för att du förpassade dem till Wärmagården och inte till skroten 1952, och tack Nerdboy för informationen om företaget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar