28 mars 2011

Är "spark arrestorn" rätt - blir gnistregnet lätt


Case ovanliga Gnistsläckare

 
Skorstenarna på Case är försedda med en ytterst ovanlig gnistfångare iform av ett koniskt rör som hänger ner framför skorstenen. Detta karakteristiska drag  för Case lokomobilerna är ju omistligt och då detta rör saknades på vår 9 hk måste vi få fram ett sådant. Kontakterna med den tidigare ägaren  och andra Case vetare gav inget bra svar på ev reproduktioner eller en utformning. Måste säga att vi blev både förvånade och besvikna  för vi hade nog föreställt oss att en så typisk del av Case profilbild skulle vara väl känd och dokumenterad. Nästa grepp blev att vända oss till tillgängliga snackfoum ( fackforum) och där tog det inte så lång tid tills vi hade bilden klar för oss. Systemet bygger på två komponenter, en konisk nät tratt i skorstenen och gnistfångaren som är det rör vi har tillverkat. Meningen är då att denna nätkon som sänkes ner i skorstenen  ska hindrar gnistorna att komma ur skorstenen och i stället tvinga ut dem i svulsten överst  i skorstenen. Där skall de sedan tydligen söka sig ner i röret som kan öppnas med luckan längst ner och tömmas på sitt innehåll. På vår fråga om detta verkligen fungerar så har ingen där borta i väster kunnat verifiera att så är men tydligen säger de för dessa rör är så gott som alltid utrostade så sot och sedan fukt samlas trots allt där. Nedanstående genomskärning visar principen med nätkon och uppsamlings rör. Arrangemanget för att lyfta och vrida in nätkonan över skorstenen får anstå till en annan gång.

 

Några bilder på luckan som den såg ut  efter att vi förfärdigatt den men med felaktig fason på kulan. Denna skulle senare visa sig vara helt rund. Hela arrangemanget nitades sedan på röret och vår Case ser nu ut som en sådan.
Dessa små framsteg i vår verkstad ger vårt liv mening i det korta och som vi tror, även det långa perspektivet. Men kanske är det oviktigt i perspektivet med demokratiseringsvåg i "Arabien"  och jordbävningar i Japan. Men så mycket förstår jag att lyckliga människor i vardagen ger sig inte ut och revolterar, skär sönder buss säten eller ens klottrar i viadukterna.

Gud välsigne Konungen och demokratiseringsvågen. Låt oss därtill se även de små värdena i vardagen.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar