29 sep. 2013

Beijer historik revideras - läggs upp på ny flik
Beijer - Göta - Målilla, 

Utredning ifråga om släktskapet mellan motorerna,

 Beijer – Göta – Målilla,  

Oktober 2010,    publicerad i tidningen Tändkulan nr 43 – 2011.


Vi har kommit fram till en del nya slutsatser i arbetet med att skärskåda av motortillverkningen i Kristdala - Målilla området. Det gör att vi finner det nödvändigt att revidera vår tidigare skrivning och sammanställning för Beijers som är gjord under rubriken som ovan.  

Vi lägger därför ut en reviderad version av den artikeln på RUBENS Hemsida under rubriken  -Artiklar. 
Beijer Göta artikeln  hittar du genom att klicka på den  rubriken i vänstermenyn, och välkomnar intresserade att ta del av de nya rön som vi uppdagat.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar