9 sep. 2013

Den är ju likadan - Fjällström som Gran
Börjar med Fjellströms maskin från Kallön

 Fjällströmsmaskinen från Kallön, nu på den fasta sidan
efter en färd på isen efter skoter. Den första spännande maskinen för året har vi faktiskt informerat om tidigare i blogg av den 30 mars. Forskningen kring hela detta kluster av maskiner i norra Västerbotten har varit en spännande dokumentering. Arbetet känns inte helt klar ännu då allt för många frågor återstår, eller kanske man skall säga, tillkommit. I ett besök i området besöktes och i viss mån dokumenterades och uppmättes samtliga kända maskiner. Vi fick flera slutsatser av detta och söker efter någon form av verifikation.  
Det känns nog som om mycket av detta aldrig kommer att gå till klarhet men en redovisning och slutsats på vad vi fått fram kommer att presenteras. Några bilder  från den expeditionen  redovisas här.


Den ifrågavarande maskinen annonserades ut på Blocket och då den befanns sig på en ö var det ingen hast med försäljningen utan det deklarerades till den sista Febr. Vi bevakade detta och så som den första som ringde på annonsen lär jag blivit även den sista, då det slutligen utföll så att vi hade det högsta budet på maskinen, så som tidigare rapporterats. Det var dock inte förrän på en frusen vårvinteris maskin kom i land och det till trots avböjer jag mig i det längsta att fara Norrland till på isiga vintervägar. Först i Maj, veckan efter Pingst ger vi oss av på en rundtur.
 På flaket ser man hur små de är Norsjömaskinerna. Den ryms på 
 tvären  mellan lämmarna med lätthet


Kallöns hamn hittar vi lätt och där väl mött av lastningsombud med maskin. Denna lilla pjutt till lokomobil var ju inget för en BM lastare men då maskin skulle placeras på tvären var ju de nytillverkade medarna på tok för långa. Flaket är ju max 2.5 meter invändigt så vi måste till och kapa de nya plankorna som kommit på så fint.
En av grannarna som befinner sig på plats vet råd och far att hämta sin motorsåg och då vart det ju lätt ordnat.
På flaket rymdes även några andra motorer senare så lite lagom lass blev det. Just inget upphetsande, men lika bra att fylla på mens bilen ändå gå.

Säljaren hade inget direkt historik att erbjuda mer än att den varit där på ön så länge han mins. Att den kanske på 1930 talet drog en spånhyvel och att den i all lekfullhet visst provades senast någon gång på 1950 talet. Uppgiften om att den varit motor på en turbåt  på sjön hade han aldrig kunnat få vederlagt, vilket just inte förvånar mig det minsta. Det var nog en uppgift som i förväxling med någon annan ångmaskin, kommit att
fortleva som ett rykte. Däremot  att den varit verksam på någon spelflotte som varpmotor är högst sannolikt.
Genom vår tidigare maskin inköpt från Mensträsk öster om Malå var vi något initierade och pålästa när maskinen kom ut på annons. Att det var en Fjellstöms maskin stod inte först helt klart men förtydligade sig mycket snart. Skillnaderna är små eller inga alls mellan några av de maskiner som tillverkats av dessa 5 män. 
Skillnader som visst kan bero på de olika händer som skruvat ihop dem, men om några få har gjort dem alla så kan skillnaderna lätt vara en fråga om tid. De tillverkades trots allt under en 20 år period. Men visst är det vissa som är annorlunda om än de flesta verkar vara mycket snarlika i allt vad som avgör.

På Skellefteå museum hittar vi denna maskin som anges vara tillverkad
 av Gran, men som är så lik Fjellströms maskinerna som det bara går.

Anselm Johansssons maskin med återanvänd Stafsjö maskin tillhör de av Norsjö maskinerna som är avvikande från normalkonstruktionen. Här placerad på ett brunnskar som ornament innan vi köpte den för ett antal år sedan. Denna maskin har sedan under vår tid erhållit en omgång transporthjul i strid med orginal utförandet. Så vitt vi vet var samtliga Norsjö maskiner ursprungligen  försedda med medar.                                                    


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar