11 sep. 2013

Beijer motor som är död - vittnar om färgen röd

Renoveringsobjektet eller donator
Här är en Beijer Göta motor. Något okomplett måhända, men det är vad som finns kvar. Således en motor som är föremål för komplettering. Saknas gör ju några delar, det klart, ganska mycket faktiskt. Och då väsentliga delar som cylindern och fundamentet. liksom veven, och alla de där andra smågrejorna. Balanshjulen är ju heller inte närvarande.

- Du är inte klok, det är ju bara några delar från en motor! säger någon nu, .  och jag är beredd att hålla med, i alla fall vad gäller den senare satsen i ett sådant utfall. Men det belyser frågan om vad som är vad egentligen. Fråga om när saker och ting  förlorar sin själ, när den upphör att vara en motor och vilket är motorn i det långa loppet när delarna splittras isär.  Jag har inget svar och någon motor av detta blir det nog aldrig i min tid utan jag just bara reflekterar över några reliker från en Beijer Göta.

                                        ............................oooo000ooo...............................

Men som motorarkeolog är detta intressanta bitar, som lägger några bitar till vårt påbörjade pussel om Beijer motorernas tidiga historia. Det är ju orörda delar demonterade och undanlagda. Det första jag gör är att tolka hur gamla delarna är och genom vårt  arbete med att registrera så mycket varierande delar så tror jag mig kunna säga att det är en motor såld någon gång under 1912, som senast. Det kan vara delar från en motor tillverkad 1909-11, eller tidigt 1912. Bör varit en större motor troligen en 12 hk men det är en ren gissning här vid skärmen för jag har inte mätt upp skillnaderna på vattenpumpen mellan de större och de mindre.

Röd svart och grön
Det kanske intressantaste jag läser ut är att den är röd. Inte grön, inte svart. Frågeställningen om vilken färg de gamla Beijer motorerna hade är fortfarande olöst. Svaret tror jag kommer att bli "olika" eller "växlande röda gröna och svarta". Troligtvis en åldersfråga men det kan ha skiljt på Vimmerby och Kristdala, liksom på Göta motorerna. Arbetet med att lägga upp ett färgschema har vi inte påbörjat ännu även om vi har diskuterat saken sedan en tid tillbaks. Detta kan mycket väl vara en början.
Men det ger oss frågorna, när började Beijers motorer att vara gröna, och hur var de målade dessförinnan? 
 
Är det någon som har en tanke en åsikt så kontakta oss här eller via mail. Info@rubens.se
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar