26 dec. 2010

Rubens - Första Maskinen, del 1

Rubens Maskinhistoriska Samlingar -Första maskinen. Det är egentligen en omöjlig titel då det först är en definitionsfråga,  -När började  Ruben Blom samla? Inte heller har vi något säkert datum för den första maskinen så, vi kan glida på svaret och istället titta på när och hur han började köpa hem och ta vara på lokomobiler och motorer. Något datum har vi inte klart för oss men det var någon av de första åren på 1960 talet som han sonderade terrängen med de första gubbarna som då utgjorde hans referensgrupp.
Det var namn som Rune Benson, Böja, och Josef Ekstedt i Låstad. Herrar som var intresserade och som var roade av att diskutera maskiner. Ur det resonemang som fördes i kontakterna med dessa båda herrar skulle jag vilja påstå att de första initiaven formades. Idag skulle någon med den funktionen kallas för Bollplank eller mentor, för det stöd som Ruben Blom fick genom dessa måste varit avgörande för att han kom igång som han gjorde.
Jag tror att det var, Josef Ekstedt som far var först i kontakt med genom intresset för gamla vapen. Josef Ekstedt var en karaktär på många sätt. Lantbrukare var han och lite Åsa-Nisse med vill jag minnas. Han var en sann IH fantast. International Harvesters, det var toppen det. Jag har tydliga minnen om hur han gick på om IH;s oslagbarhet. Stundom sluddrade när han pratade samtidigt som han sög i sin sura rökepipa. Det var sällan den brann men den hade en given plats i mungipan ständigt. Minns även hur ner sliten den var och hur den stank av odör. Han berättade att han varit i USA och jobbat på International Harvesters fabrik och det var historier efter historier. Men det mest karakteristiska för Ekstedt det var hans kroniska skrattande. Ja han "flabbbade" snarare än skratta, men det gjorde liksom inget för han var så intressant att lyssna på. 
Rune Benson, hans trogne vän och kusin var rena motsatsen. Han var tystlåten och försynt. En liten man som under den tid vi kände honom levde ensam men som levde i minnet av sin Bror och Mor. Han hade flera gårdar som han ärvt och kämpade med sitt lantbruk. Han hade en Volvo T-31 som han körde i "Skoojen" med. Han brukade alltid säga om Ekstedt att, "-Ja Josefs skratt det är betalbart. Om man hade honom i en bur och åkte omkring på marknader så skulle man kunna ta betalt"  Jag vet inte vad det säger om Rune Benson eller om Josef Ekstedt, men verifierar ett säreget skrattande, gör det. Rune Benson hade själv haft en lokomobil i sågen men som alla andra (nästan alla andra) såldes den till skrot under 1950 talet. Lokomobilen var en Munktells från 1897-8, och vars besiktningsbok troligen är det enda som är kvar idag. Det faktum tärde på Rune Benson och han ville så gärna skaffa en annan lokomobil men han var ju som sagt utav en försiktig natur.
Dessa båda herrar hade således en avgörande betydelse för fars förvärv av den allra första lokomobilen och en rad tändkulemotorer under de första åren på 60 talet. Josef Ekstedt var nog omkring 60 år och Rune Benson omkring 50 då på tidigt 60 tal. Ruben Blom då var inte mer än ca 35 år gammal. En ålder som hans barnbarn nu tangerar en efter en.

Fortsättning följer.,,,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar