1 jan. 2011

Bullers som no 2, är en av de småLokomobil no 2 i samlingarna under en provkörning inför någon av de
första sesongerna på 1980 talet. Ruben och Tage Blom ser här till att allt
är  i sin ordning

 

Nästa Lokomobil 

I början 1960 talet hade Ruben Blom i Fullösa av rent nostalgiska skäl börjat intressera sig för lokomobiler. Tidigt fick han tips om lokomobilen vid Paul Bullers byggnadsupplag och då den var något mindre än den han tidigare hade införskaffat kunde han inte motstå
denna möjlighet att vinna ytterligare en. 

Denna lokomobil var liksom den tidigare tillverkad vid, Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna, och nummret var 2791. Den är tillverkad 1902, men levereras från Eskilstuna den 30 oktober l903 tillsammans med ett tröskverk klass M3 till en A. Bengtsson, Björnegården, Lidköping. Lokomobilen var en av Munktells minsta modeller typ H4 om 13 effektiva hästkrafter.

Mekaniskt renoverades lokomobilen av Ruben Blom under 1960
talet men det skulle dröja till 1983 innan den var besiktigad och
klar att presenteras för en bredare allmänhet.

Till Gamlegården
Hurvida A Bengtsson ursprungligen köpte den för egen räkning eller bara agerade mellanhand vet vi inte. Tillsvidare är det obekräftat när lokomobilen kom till Gamlegården.
I mitten på 1950 talet såldes Munktells lokomobilen av dåvarande ägare till Gamlegården, Råbäcks Bruk, till Karl Eklund, Forshem, för att senare hamna hos Paul Bullers Byggnads firma i Götene. Såväl Eklund som Buller använde lokomobilen endast som ångleverantör och värmekälla varför ångmaskinen blev föremål för endel ombyggnader. Själva ångmaskinen användes ju inte mer men som ångpanna fanns ju alltjämt behov av vattenpåfyllning och genom att utnyttja den befintliga matarpumpen blev ingreppen minimala.
En elmotor monterades på som genom en plattrem om maskinens svänghjul drev vevaxeln och via en excenter matarpumpen. Vevstake och kolv monterades bort men i övrigt lämnades maskinen orörd.
Omedelbart inleddes renoveringen jämsides med den tidigare. Lokomobilen från Bulllers (läs Gamlegården) kompleterades med saknade delar och späckta och fördärvade gjutjärnsdetaljer lagades upp eller byttes ut. Cylindern som inte egentligen användts men varit fylld med ånga hade fått betydande rostskador och omborrades och fick ny kolv bland annat.


Åter i Bruk
Vid Ruben Bloms omlokalisering från Fullösa, till Lars Olofsgården, Vättlösa 1969, var maskinen mekaniskt sett helt renoverad men det skulle dröja ända till 1983 innan maskinen färdigställdes. Fram till l997 kördes den sedan regelbundet under visningarna vid Rubens Maskinhistoriska Samlingar och var en uppskattad och säker drivkälla till stenkrossen bla


Här gästspelar  lokomobilen med en stenkross på Classic Motor Show i Örebro i
 mitten på 1980 talet. Ett av många engagemang runt om i Sverige och utomlands


Lokomobilen har under RUBENS tid varit vida omkring i vårt land och även utomlands, men ännu inte fått möjligheten att återkomma och gästspela vid sin gamla plats i sågen på Gamlegården. Där står fortfarande platsen i sågen vakant efter alla år, men genom föreningen Österängs Ångsågs verksamhet, ser nu möjligheten större ut än någonsin. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar