12 jan. 2011

Huber projektet återupptaget


Huber Light 4, i nya verkstaden. Är igen aktuell som renoveringsobject för
sesongen med förhoppning att den är provkörd till våren. Nu med motorn
 på plats väntar provstart och färdigställande avett nytt kyl.Med stor glädje har vi idag kunnat montera i motorn i Hubern från 1917.  Den har stått i verkstaden alldeles för länge vilande i väntan på inspiration. För att få ur proppen som har hållit emot krävdes lite draghjälp och när Bengt erbjöd sig att hjälpa oss så den kom ihop någon gång så nappade vi direkt.

Traktorn som tillverkades i USA, skeppades till Europa under hösten 1917. Den är därmed en av de äldre exemplaren av Huber Light 4, som är bevarade. Under 1930 talet finns den i Norra Vånga, och under 1950 talet byttes den in av Traktor Laurén, i Lidköping. Under senare delen av 1950 talet och fram till 1996 stod den på Värmagården i Fullösa till Rubens köpte den av Bengt Laurén.
Renoveringsarbetet har gått långsamt av flera själ och skicket var mycket dåligt efter alla år utomhus.
Hur den kom till Sverige och när vet vi inte men efterforskningar pågår.


Motorn monterad framför förarplatsen. På bilden ser vi den egendomliga
 rattlåsningen vars egentliga syfte ännu är inte är klarlagt. Många egendomligheter
finns på dessa gamla traktorer från det tidiga utvecklings skedet. 

Nu när motorn har kommit på plats väntar provstart och utav större arbeten är det färdigställandet av kylet som skall till. Naturligtvis en massa småarbeten som tillsammans säkert kommer att ta sin tid i anspråk. Men det är skönt att känna att vi flyttat fram positionerna lite i alla fall.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar